Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 14/10/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu năm 2021

19-10-2021 08:51

 

UBND TT CHỢ CHU

BAN TỔ CHỨC

CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

 
 
 

 

 

Số: 01 /TL-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

             

Chợ Chu, ngày   19    tháng 10 năm 2021

 

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19”

trên địa bàn thị trấn Chợ Chu năm 2021

 

 
 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu; Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày      18/10/2021 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu năm 2021.

Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Tên gọi: Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu.

2. Phạm vi cuộc thi: Cuộc thi phát động đối với toàn thể công dân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thị trấn Chợ Chu.

3. Đối tượng tham gia: Là cán bộ, công chức, viên chức người lao động và Nhân dân cư trú trên địa bàn thị trấn Chợ Chu; trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc trực tiếp tham gia Tổ chức Cuộc thi;

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi:

Nội dung thi gồm các quy định pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, văn bản pháp luật quy định về phòng, chống dịch COVID-19, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông điệp “5K”,…

2. Hình thức thi:

Cuộc thi tổ chức dưới hình thức thi viết bằng tiếng việt (gồm 2 phần: trả lời câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận)

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

a) Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi

- Cuộc thi được Ban Tổ chức cuộc thi chính thức phát động và nhận bài dự thi từ ngày 20/10/2021;

- Tổng kết và trao giải cuộc thi tại UBND thị trấn vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/1946 - 09/11/2021);

b) Thời gian, địa điểm, phương thức nhận bài dự thi

- Thời gian: Ban Tổ chức cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi của các đơn vị từ ngày 20/10/2021; kết thúc nhận bài dự thi: Trước 17 giờ 00 phút ngày 29/10/2021.

- Phương thức, địa điểm nhận bài dự thi: Ban Tổ chức cuộc thi trực tiếp nhận bài dự thi do các  đơn vị gửi lên trong giờ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Các đơn vị tham gia dự thi có thể liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức cuộc thi qua số điện thoại 0356.097.825 (đồng chí Dương Thị Huế).

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định, nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức, nếu trích dẫn nội dung hình ảnh tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi.

2. Yêu cầu về hình thức

Bài dự thi gồm 2 phần:

Phần thi Câu hỏi trắc nghiệm 10 điểm, gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 0,5 điểm. Các đơn vị tham gia dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi và khoanh tròn vào đáp án đúng.

Phần câu hỏi tự luận gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Bài dự thi được sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy không quá 1.500 từ, trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 và đóng thành quyển. Khuyến khích bài dự thi có nội dung sâu sắc, hình thức đẹp; minh họa bằng những hình ảnh phong phú, sinh động, phù hợp; bố cục chặt chẽ, khoa học; có liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị…

Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài thi viết “Tìm hiểu Pháp luật về Phòng chống dịch COVID-19”; các thông tin của người dự thi: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; thành phần dân tộc; cơ quan, đơn vị; địa chỉ; số điện thoại liên lạc.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi tổ dân phố và trường học tham gia tối thiểu 05 bài thi (Bài dự thi chưa được gửi tham gia bất kỳ một cuộc thi nào).

4. Lưu trữ các bài dự thi

Toàn bộ bài dự thi được lưu trữ tại UBND thị trấn Chợ Chu. Bài dự thi đạt giải cao sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Trang thông tin điện tử của thị trấn Chợ Chu, các cụm loa truyền thông của địa phương và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP LOẠI

1. Cách tính điểm: Tổng điểm 2 phần thi là 20 điểm, trong đó:  

- Phần thi trắc nghiệm: 10 điểm;

- Phần thi tự luận: 10 điểm.

2. Xếp loại:

- Giải cá nhân: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn bài dự thi đạt giải là bài dự thi có số điểm trắc nghiệm và điểm câu hỏi tự luận cao theo đáp án của Ban Tổ chức cuộc thi, được xếp thứ tự từ cao xuống thấp đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại thể lệ này.

- Giải tập thể: Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng, chất lượng bài dự thi của các đơn vị để đánh giá, xếp loại trao giải tập thể cho các đơn vị.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Tổng kết cuộc thi Ban Tổ chức trao giải cho các bài viết đạt thành tích cao, cơ cấu giải thưởng như sau:

- Giải tập thể:

+ 01 giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 500.000 đồng;

+ 01 giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 400.000 đồng;

+ 02 giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng mỗi giải trị giá 300.000 đồng;

+ 03 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng mỗi giải trị giá: 200.000 đồng.

- Giải cá nhân:

+ 01 giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng trị giá 300.000 đồng;

+ 02 giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng mỗi giải trị giá 200.000 đồng;

+ 03 giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng mỗi giải trị giá 150.000 đồng;

+ 05 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và giải thưởng mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

  1. Đối với các đơn vị tham gia thi:

- Tổ trưởng tổ dân phố, Hiệu trưởng các trường học có trách nhiệm nhận bài dự thi của đơn vị gửi về Ban Tổ chức để chấm điểm và trao giải.

- Mời các thành phần của đơn vị dự tổng kết và trao giải cuộc thi tại UBND thị trấn Chợ Chu theo thông báo của Ban Tổ chức.

2. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi:

Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chu về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” của thị trấn Chợ Chu.

Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của UBND thị trấn khi ký là Trưởng ban, phó Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Giám khảo cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi khách quan, trung thực, chính xác, công bằng và báo cáo kết quả cuộc thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.

Trên đây là thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng Tư pháp;                                                                                      

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND;

- Lưu VP, TP.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

CHỦ TỊCH UBND

Dương Mạnh Hùng

 

 

 CÂU HỎI

Tìm hiều pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19

 

         PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  Câu 1. Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu từ thời điểm nào?

  a) Ngày 01/4/2020

  b) Ngày 23/01/2020

  c) Ngày 11/3/2020

  d) Ngày 01/02/2020

  Câu 2. Nội dung thông điệp “5K” của Bộ y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 là gì?

  a) Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khai báo y tế - Khoảng cách

  b) Khẩu trang – Không ra khỏi nhà – Không tụ tập – Khai báo y tế - Khoảng cách

  c) Khẩu trang – Khử khuẩn – Không hút thuốc– Khai báo y tế - Khoảng cách

  d) Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập – Không đến nơi đông người - Khoảng cách

Câu 3. Theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm

a) Che dấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

b) Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm.

c) Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

d) Tất cả các phương án đều đúng.

  Câu 4. Hãy chọn phương án rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19

  a) Rửa tay trước khi đeo khẩu trang và sau khi tháo khẩu trang

  b) Trước các bữa ăn; trước trong và sau khi nấu ăn

  c)  Sau khi đi vệ sinh

  d) Tất cả các phương án đều đúng.

  Câu 5. Ứng dụng BLUZONE có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để thực hiện nội dung nào sau đây?

  a) Sử dụng truy vết trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  b) Khai báo y tế.

  c) Phản ánh thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19

  d) Tất cả các phương án trên đều đúng.

  Câu 6. Theo quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ y tế thì người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, người sinh sống trong cùng nhà phải thực hiện biện pháp phòng chống dịch nào sau đây?

  a) Đeo khẩu trang y tế

  b) Đeo khẩu trang vải

  c) Rửa tay sát khuẩn

  d) Không phải đeo khẩu trang.

  Câu 7. Người mắc bệnh COVID-19 có triệu chứng lâm sàng nào dưới đây

a) Triệu chứng hay gặp là sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ. Một số trường hợp đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy.

b) Các biểu hiện nặng bao gồm: viêm phổi, viêm phổi nặng cần nhập viện...Tử vong xảy ra nhiều hơn ở người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính.

c) Một số trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nào.

d) Tất cả các phương án đều đúng.

  Câu 8. Để phòng chống dịch bệnh COVID 19 thì người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa là bao nhiêu?

a) 1 triệu đồng

b) 2 triệu đồng

c) 3 triệu đồng

d) 4 triệu đồng

Câu 9.  Những trường hợp nào sau đây phải thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19

  a) Người mắc bệnh COVID-19, nghi ngờ mắc bệnh COVID-19.

  b) Người mang mầm bệnh COVID-19, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh COVID-19.

  c) Người nhập cảnh.

  d) Tất cả các phương án đều đúng.

  Câu 10. Việc khử khuẩn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bao gồm những nội dung gì?

a) Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

b) Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

c) Giữ vệ sinh, lau rửa và để cửa nhà thông thoáng.

d) Tất cả các phương án đều đúng.

Câu 11. Người che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mặc bệnh COVID-19 bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa là bao nhiêu

a) 15 triệu đồng

b) 20 triệu đồng

c) 25 triệu đồng

d) 30 triệu đồng

    Câu 12. Đề phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổ trưởng dân phố, trưởng thôn có trách nhiệm nào sau đây?

  a) Hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân và các biện pháp phòng, chống dịch tại hộ gia đình.

  b) Yêu cầu chủ hộ gia đình thực hiện nghiêm voeejc khai báo tạm trú, tạm vắng khi có khách đến lưu trú.

  c) Phối hợp với các cơ quan y tế, chính quyền cơ sở, công an sở tại triển khai các hoạt đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra, theo dõi, giám sát những người phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân.

  d)Tất cả cá phương án đều đúng.

  Câu 13. Cá nhân không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19 bị xử phạt hành chính với mức tối đa là bao nhiêu?

a) 15 triệu đồng

b) 20 triệu đồng

c) 25 triệu đồng

d) 30 triệu đồng

  Câu 14. Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phải trả chi phí nào sau đây?

a) Chi phí tiền ăn 80.000đ/người/ngày.

  b) Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung.

  b) Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

  c) Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000đ/người/ngày

  Câu 15. Theo công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 thì người phải thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện cách ly trong thời gian bao nhiêu lâu.

  a) Cách ly 7 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm.

  b) Cách ly 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm.

  c) Cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm.

  d) Ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm COVID-19 và tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

  Câu 16. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, nếu bản thân có các dấu hiệu ho, sốt, đau họng, khó thở... học sinh cần làm gì?

  a) Thông báo với cha mẹ, giáo viên chủ nhiệm.

  b) Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.

  c) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

  d) Tất cả các phương án đều đúng.

  Câu 17. Người không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc để phòng chống dịch bệnh COVID 19 bị xử phạt hành chính với mức phạt tối đa là bao nhiêu?

a) 1 triệu đồng

b) 2 triệu đồng

c) 3 triệu đồng

d) 4 triệu đồng

  Câu 18. Cá nhân không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh COVID-19 tại vùng có dịch bị xử phạt hành chính với mức tối đa là bao nhiêu?

a) 15 triệu đồng

b) 20 triệu đồng

c) 25 triệu đồng

d) 30 triệu đồng

  Câu 19. Người không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thuộc trường hợp vi phạm Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người khác theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì bị phạt tù tối đa là bao nhiêu năm?

a) 6 năm tù

b) 8 năm tù

c) 10 năm tù

d) 12 năm tù

  Câu 20.  Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ( quán bar, karaoke, vũ trường...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại bao nhiêu tiền do phát sinh chi phí phòng chống dịch thì bị xử lý hình sự về Tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015?

a) Từ 100 triệu đồng trở lên

b) Từ 30 triệu đồng trở lên

c) Từ 50 triệu đồng trở lên

d) Từ 100 triệu đồng trở lên

                     Phần II. Câu hỏi thi tự luận

Theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, những hành vi nào bị cấm trong công tác phòng chống dịch bệnh? Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, ông/bà cần thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ bản thân và những người xung quanh?

 

 

 

 

Dương Huế
Tư pháp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4369

Tổng truy cập: 1002937