Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họ và tên: Mông Đình Tinh
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Trên Đại học
Trình độ lý luận chínhtrị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912.708.957

 

    

Họ và tên: Hoàng Văn Thuận
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ  tịch HĐND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.700.333

 

 

Họ và tên: Hoàng Văn Thuận
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ  tịch HĐND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.700.333

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Đại
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng uỷ, Trưởng Ban Pháp chế, Chỉ huy trưởng BCHQS
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988.706.245

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3392

Tổng truy cập: 1002883