Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin tức sự kiện

Công văn số 245/UBND–VHXH ngày 01/12/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ tuyên truyền Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

01-12-2021

Công văn số 245/UBND–VHXH ngày 01/12/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ tuyên truyền Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Công văn số 242/UBND–VHXH ngày 29/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (06/12/1946 – 06/12/2021)

29-11-2021

Công văn số 242/UBND–VHXH ngày 29/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (06/12/1946 – 06/12/2021)

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tìm cha mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi

24-11-2021

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tìm cha mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo niêm iết công khai Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát năm 2021 giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

16-11-2021

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo niêm iết công khai Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát năm 2021 giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo và niêm iết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

16-11-2021

Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo và niêm iết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

Hội nghị Hưởng ứng ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

08-11-2021

Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch Covid-19

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-19/11/2021)

05-11-2021

Tổ dân phố (TDP) Chợ Chu - thị trấn Chợ Chu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu

26-10-2021

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu

Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

24-10-2021

Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ thị trấn Chợ Chu tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Kế hoạch số 54/KH - HĐNVQS ngày 12/10/2021 của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn Chợ Chu về việc Khám sơ tuyển công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022

19-10-2021

Kế hoạch số 54/KH - HĐNVQS ngày 12/10/2021 của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn Chợ Chu về việc Khám sơ tuyển công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19-10-2021

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 14/10/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu năm 2021

19-10-2021

Kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 14/10/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống dịch COVID-19” trên địa bàn thị trấn Chợ Chu năm 2021

Thị trấn Chợ Chu tham gia cuộc thi Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Định Hóa năm 2021

18-10-2021

Thị trấn Chợ Chu tham gia cuộc thi Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Định Hóa năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

12-10-2021

Đảng bộ thị trấn Chợ Chu tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2021

12-10-2021

Ngày 11/10/2021, Đảng ủy thị trấn Chợ Chu tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9/2021

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 trường Tiểu học Chợ Chu

07-10-2021

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”

Ra quân ngày chủ nhật xanh tháng 10/2021

07-10-2021

Phát huy vai trò của các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học, triển khai các đội hình tập trung giải quyết xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường

Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 trường THCS Chợ Chu

07-10-2021

Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 trường THCS Chợ Chu

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

06-10-2021

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng); các nghị quyết, chỉ thị, Quy định kết luận của Bộ Chính tri, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện giai đoạn 2021 – 2026

Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học năm 2021

05-10-2021

Ngày 01/10/2021, Hội Khuyến học (HKH) thị trấn Chợ Chu tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KH, KT, XDXHHT) năm 2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4365

Tổng truy cập: 1002961