Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH  

 

 Họ và tên: Dương Mạnh Hùng
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912.806.210

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986.338.151

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3879

Tổng truy cập: 1002916