Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Hoàng Văn Thuận
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ  tịch HĐND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.700.333

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên: Trần Huy Cường
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Công đoàn
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0977750247

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Đại
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng uỷ, Trưởng Ban Pháp chế, Chỉ huy trưởng BCHQS
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988.706.245

 

  Họ và tên: Trịnh Quốc Hậu
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế; Văn hóa, xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985.382.649

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3272

Tổng truy cập: 1002878