Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công văn số 245/UBND–VHXH ngày 01/12/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ tuyên truyền Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

01-12-2021

Công văn số 245/UBND–VHXH ngày 01/12/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ tuyên truyền Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Công văn số 242/UBND–VHXH ngày 29/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (06/12/1946 – 06/12/2021)

29-11-2021

Công văn số 242/UBND–VHXH ngày 29/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (06/12/1946 – 06/12/2021)

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tìm cha mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi

24-11-2021

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tìm cha mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo niêm iết công khai Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát năm 2021 giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

16-11-2021

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo niêm iết công khai Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát năm 2021 giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo và niêm iết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

16-11-2021

Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo và niêm iết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu

26-10-2021

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chu

Kế hoạch số 54/KH - HĐNVQS ngày 12/10/2021 của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn Chợ Chu về việc Khám sơ tuyển công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022

19-10-2021

Kế hoạch số 54/KH - HĐNVQS ngày 12/10/2021 của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn Chợ Chu về việc Khám sơ tuyển công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022

Công văn số 185/UBND–VHXH ngày 17/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

20-09-2021

Công văn số 185/UBND–VHXH ngày 17/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Công văn số 181/UBND–VHXH ngày 13/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021

14-09-2021

Công văn số 181/UBND–VHXH ngày 13/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021

Công văn số 180/UBND–VHXH ngày 10/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Hướng dẫn điều chỉnh thời gian và chương trình tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021

10-09-2021

Công văn số 180/UBND–VHXH ngày 10/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Hướng dẫn điều chỉnh thời gian và chương trình tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021

10-09-2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Danh sách niêm iết công dân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Chợ Chu đang cư trú trong vùng dịch được hưởng hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên

10-09-2021

Danh sách niêm iết công dân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Chợ Chu đang cư trú trong vùng dịch được hưởng hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên

Thông báo Kết luận của UBND thị trấn Chợ Chu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2021

07-09-2021

Thông báo Kết luận của UBND thị trấn Chợ Chu tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2021

Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Chợ Chu tại hội nghị thường kỳ tháng 9/2021

07-09-2021

Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Chợ Chu tại hội nghị thường kỳ tháng 9/2021

Công văn và bài tuyên truyền cải cách hành chính Quý III năm 2021 của UBND thị trấn Chợ Chu

06-09-2021

Công văn và bài tuyên truyền cải cách hành chính Quý III năm 2021 của UBND thị trấn Chợ Chu

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc phân công Công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

24-08-2021

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc phân công Công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công văn số 160/UBND-VP ngày 20/8/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ tỉnh Bắc Giang về thị trấn Chợ Chu

20-08-2021

Công văn số 160/UBND-VP ngày 20/8/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ tỉnh Bắc Giang về thị trấn Chợ Chu

Chương trình vận động quyên góp thực phẩm ủng hộ nhân dân trong vùng dịch Covid-19

20-08-2021

Chương trình vận động quyên góp thực phẩm ủng hộ nhân dân trong vùng dịch Covid-19

Công văn số 158/UBND-VHXH ngày 18/8/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông tin Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok

19-08-2021

Công văn số 158/UBND-VHXH ngày 18/8/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông tin Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok

Công văn gửi Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

06-08-2021

Công văn gửi Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3668

Tổng truy cập: 1002875