Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thị trấn Chợ Chu tham gia cuộc thi Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Định Hóa năm 2021

18-10-2021 21:07

Ngày 17/10/2021 thị trấn Chợ Chu đã tham gia cuộc thi Tuyên truyền Cải cách hành chính do Uỷ ban nhân dân huyện Định Hóa tổ chức. Tham gia cuộc thi đội tuyển thị trấn Chợ Chu có 7 thành viên chính thức bao gồm đồng chí Chủ tịch UBND là trưởng đoàn cùng các cán bộ, công chức cùng tham gia.

Các thành viên tham gia hội thi 

Cuộc thi “Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Định Hóa năm 2021” là hoạt động nhằm tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính đang được triển khai thực hiện (xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO trong hoạt động hành chính).

Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, người lao động và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay, góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Trải qua 03 phần thi Chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống, thị trấn Chợ Chu đạt số điểm cao nhất trong 23 đơn vị thi và giành giải nhất cuộc thi.

Đ/c Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND huyện trao cờ giải nhất cho đ/c Dương Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chu

Cuộc thi không chỉ là dịp củng cố thêm kiến thức cho cán bộ, công chức thị trấn Chợ Chu mà còn là dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần tạo mối quan hệ chặt chẽ trong công tác và cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Dương Huế
Tư pháp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4117

Tổng truy cập: 1002900