Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo và niêm iết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

16-11-2021 16:29

Ngọc Kiên
Văn hóa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4353

Tổng truy cập: 1002935