Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo số 37/TB-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thị trấn Chợ Chu về việc Thông báo niêm iết công khai Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát năm 2021 giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị trấn Chợ Chu

16-11-2021 21:50

 

 

 

 

Ngọc Kiên
Văn hóa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4303

Tổng truy cập: 1002928